GIỚI THIỆU

KHOÁ HỌC

LIÊN HỆ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Address: 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: (+84) 339193510

Email: Thonleader888@gmail.com

Website: https://vumanhcam.vn/

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào trên trang web này mà Chính Sách Bảo Mật hoặc liên kết đến Chính Sách Bảo Mật này xuất hiện, bạn coi như là đã đồng ý với điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính Sách Bảo Mật này trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang nào hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Chính sách bán hàng

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích và có đạo đức, nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và bản chất của các trang web này. 

Chính sách thanh toán

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các điều khoản và chính sách bảo mật khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy nhớ kiểm tra Chính sách Bảo mật của các trang web này cũng như “Điều khoản và Điều kiện” của chúng trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Liên hệ

©2020 Allrights reserved LUMAT COMPANY

LUMAT COMPANY 

Address: 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: (+84) 339193510

Email: Thonleader888@gmail.com

Website: https://vumanhcam.vn/

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách thanh toán

Artboard 26

Chính sách bán hàng

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Liên hệ